Date: February 6, 2019
Time: 00:00 - 00:00
Location: Astronomy Building
ATLAS | ATLAS Seminars

This event will be held in Swedish.

Läser du rätt kurser? Leder din utbildning till ett framtida jobb?

På mässan får du veta mer om naturvetarnas arbetsmarknad och vad arbetsgivarna efterfrågar när du ska ut i arbetslivet. Vi har samlat representanter från näringslivet från olika sektorer för naturvetare och ger tips på hur du kan komma i kontakt med arbetslivet.

Kom till Astronomihuset, Sölvegatan 27 den 6e Februari mellan 16.00 – 18.00 och mingla med näringslivsrepresentanter och utbildningsledare för att hitta din väg ut i arbetslivet.

Anmäl dig innan 4e Februari för lättare förtäring (kostnadsfritt). Anmäl dig här.

Program:

Del 1: Gemensamt Seminarium i Lundmarksalen
16.00 – 16.10 Tänk jobb redan under utbildningen.
Talare:
Arbetsmarknadskoordinator, Naturvetenskapliga fakulteten, Malin Olbe
16.10 – 16.40 Vad efterfrågar arbetsgivare?
Talare:
CellaVision, HR-chef, VP Bolagskommunikation, Maria Morin
16.40 – 17.00 Presentation av Mingelstationer.
Del 2: Mingelstationer med representanter från arbetslivet, studievägledning, lärarutbildning, praktik & projekt och naturvetarna
Under mingelpasset serveras lättare förtäring.
17.00 – 18.00 Mingel och samtal
Jobba med Miljö, Klimat & Resurser
• Daniel Preis, miljögeotekniker, Breccia konsult
• Natasa Curic, miljö- och hälsoskyddsinspektör, livsmedelsinspektör, projektledare, företagslotssamordnare, Eslövs kommun
• Yvonne Persson, studievägledare miljövetenskap
• Karl Ljung, studievägledare geologi
• Susanna Olsson, studievägledare naturgeografi & ekosystemvetenskap
Jobba inom Life science
• Maria Morin, HR chef, VP bolagskommunikation, Cellavision
• Malin Olbe, kvalitetsansvarig, SwePharm
• Tina Ledje, studievägledare molekylärbiologi
• Bioinformatiker
Jobba med Programmering, Dataanalys, It
• Gregory Vincic, konsult systemutveckling
• Jan Mueller, LUFU finance society
• Mathieu Gisselbrecht, studievägledare fysik
• Kjell Elfström, studievägledare matematik
Jobba som lärare
• Sandra Lindell, Kompletterande pedagogisk utbildning (Lärarutbildning) vid LU
• Tidigare student från lärarutbildningen
• Lotta Persmark, studievägledare biologi
• Teach for Sweden
Praktik & Projekt
• Sofie Wallberg, Erasmuspraktik
• Hilda Fhager, Minor Field Studies
• Anna Tunberg, Academic solutions
• Madeleine Brask, Miljöbron
Projektutveckling & Entreprenörskap
• Marie Löwegren, Sten K Johnsons Centrum för Entreprenörskap
• Anton Moberg, Student (Fy) från kursen ”Tvärvetenskaplig projektutveckling för arbetslivet”
Naturvetarna
• Johan Runesson, Naturvetarna