Date: November 7, 2019
Time: 00:00 - 00:00
Location: Lundmarksalen (Astronomy Department)
ATLAS | ATLAS Seminars

This event will be held in Swedish

De första som anmäler sig innan 30e Oktober är garanterade lunch (kostnadsfritt)! Sign-up link here!

Vad jobbar egentligen naturvetare med? Vad finns det för möjligheter och vad vill jag?

Kom och hör Malin Olbe, Arbetsmarknadskoordinator, Naturvetenskapliga fakulteten ge en översikt över arbetsområden för naturvetare. Vad vill du med din naturvetenskapliga utildning?