Date: February 6, 2020
Time: 00:00 - 00:00
Location: Lundmarksalen (Astronomy Department)
ATLAS | ATLAS Seminars

Major parts of this event will be held in Swedish, however everyone is welcome to show up! Mingle and main presentation will be in English!

På mässan får du veta mer om naturvetarnas arbetsmarknad och vad som efterfrågas när du ska ut i arbetslivet. Representanter från näringslivet informerar om naturvetares kompetenser. Breddande ämnesövergripande utbildningar tex lärare och journalist presenteras. Ta chansen och gör praktik under utbildningen eller examensarbete utanför universitetet. Sök Minor field study eller ett Erasmus stipendium för att göra praktik utomlands.

Sign up before the 3rd of February so we know how much food to get!

See full event programme

Del 1: Seminarium i Lundmarkssalen

16.00-16.05      Tänk jobb redan under utbildningen

Malin Olbe, Arbetsmarknadskoordinator, N fak

16.05-16.30      From science to industry – the broadness of scientist’s competence

Jonathan E Pautler, Manager, Accenture

16.30- 17.10     Korta presentationer av deltagare under Mingelpasset

Del 2: Mingelstationer med representanter från arbetslivet, studievägledning, lärarutbildning, praktik & projekt och naturvetarna. Under mingelpasset serveras enkel förtäring

Ca 17.10-18.00 Mingel och samtal

Jobba med Miljö, Klimat & Resurser
•       Anna-Karin Poussart, Miljöstrateg, Lunds kommun
•       Yvonne Persson, Studievägledare miljövetenskap
•       Karl Ljung, Studievägledare geologi

Jobba inom Life science
•       Lisa Bodily, Application specialist, Phase Holographic Imaging PHI
•       Malin Olbe, Kvalitetsansvarig, SwePharm
•       Viktoria Bågenholm, Studievägledning kemi
•       Caroline Lennartsson, Marlene Lochner, Synapse – Life Science Connect

Jobba med Programmering, Dataanalys, It
•       Jonathan E Pautler, Manager, Accenture
•       Jan Muller, Linc STEM finance society
•       Kjell Elfström, Studievägledare matematik

Jobba som lärare
•       Lotta Olsson, Kompletterande pedagogisk utbildning (Lärarutbildning) vid LU
•       Annika Enander, Teach for Sweden

Praktik & Projekt
•       Janni Lundqvist Vedam, Erasmuspraktik
•       Peter Fogelberg, Minor Field Studies
•       Madeleine Brask, Miljöbron
•       Jeanette Persson, Studentsamordnare, Lunds kommun

Projektutveckling & Entreprenörskap
•       Marie Löwegren, Sten K Johnsons Centrum för Entreprenörskap
•       Donna Ajazaj, Student (Molekylärbiologi) från kursen ”Tvärvetenskaplig projektutveckling för arbetslivet”
•       Andreas Mattsson, programansvarig Journalistutbildningen LU
•       Ronja Hansen, tidigare journaliststudent

Naturvetarna
•       Johan Runesson, Naturvetarna