Date: February 26, 2019
Time: 00:00 - 00:00
Location: Ekologihuset, Blå Hallen
ATLAS | ATLAS Career

This event will be held in Swedish

ATLAS Career presenterar en lunchföreläsning med WSP!

WSP är ett ledande konsultföretag som utvecklar kreativa, omfattande och hållbara tekniska lösningar för framtidens samhällen. WSP anser att vi alla måste ta ansvar för morgondagen om våra samhällen ska kunna utvecklas på ett bra sätt. Det innebär att skapa innovativa lösningar på framtidens utmaningar. Det inspirerar oss till att vara nyfikna, att agera lokalt och tänka globalt.

WSP vänder sig till dig som studerar geologi, miljövetenskap, biologi eller naturgeografi för att höra mer hur de jobbar inom områdena hydrogeologi, förorening, miljötillstånd, naturinventering och ekologi. Kom till lunchföreläsningen den 26e Februari!

Anmäl dig innan den 21e Februari för lunch (kostnadsfritt). Anmäl dig på länken bredvid!