Framtidens journalistik behöver dig som är naturvetare!
Tycker du att det är viktigt att kritiskt granska det du läser, hör och ser? Vill du förmedla din expertkunskap till andra på ett intresseväckande och trovärdigt vis? Vill du dessutom ha ett spännande yrke med hög puls som hela tiden förändras i takt med den digitala utvecklingen? Då tycker vi att du ska söka till Journalistutbildningen vid Lunds universitet. Vi erbjuder en påbyggnadsutbildning för dig med högskolestudier om sammanlagt 90 högskolepoäng i avslutade kurser, varav minst fortsättningsnivå i ett ämne.Dagens och framtidens journalister måste ha goda förkunskaper i en rad olika frågor. Därför är det också viktigt att journalister kommer från olika akademiska, yrkesmässiga och sociala bakgrunder. Journalistutbildningen är yrkesförberedande vilket innebär att du får kunskaper och färdigheter för att arbeta som journalist inom olika medier och genrer. Du genomgår både praktiska och teoretiska moment. Du kommer bland annat att lära dig att arbeta i olika redaktionella roller samt producera och analysera nyhetsjournalistik för nätet, tryck och tv. Du kommer också att ta fram fördjupande och granskande journalistiskt material och har goda möjligheter till utvecklande och yrkesförberedande praktik vid bland annat mediehus, produktionsbolag och public service i Sverige och utomlands. Vid Journalistutbildningen ser vi också det som självklart att diskutera och analysera journalistikens villkor på olika platser i världen idag och med blick in i framtiden.

Läs mer om varför just du borde bli journalist på www.kom.lu.se/utbildning/journalistik/